Hoe gekleurde cellen optellen in Excel?

Hoe gekleurde cellen optellen in Excel?

Tel en som gekleurde cellen op door Filter en SUBTOTAAL

  1. Voer de formule in om alle cellen met dezelfde achtergrondkleur te tellen = SUBTOTAAL (102, E2: E20);
  2. Voer de formule in om alle cellen met dezelfde achtergrondkleur bij elkaar op te tellen = SUBTOTAAL (109, E2: E20);

Hoe in Excel dingen optellen?

Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter. Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM) ingevoerd om de getallen op te tellen.

Hoe werkt aantal als?

Gebruik AANTAL. ALS, een van de statistische functies, om het aantal cellen te tellen die voldoen aan een criterium, bijvoorbeeld om te tellen hoe vaak een bepaalde plaats voorkomt in een lijst met klanten. Simpel gezegd betekent AANTAL.

Hoe kan ik het aantal gefilterde rijen tellen?

1. Voer in een lege cel, bijvoorbeeld C13, deze formule in: = Subtotaal (109, C2: C12) (109 geeft aan wanneer u de getallen optelt, de verborgen waarden worden genegeerd; C2: C12 is het bereik dat u optelt, waarbij gefilterde rijen worden genegeerd.), en druk op de Enter sleutel.

Wat als kleur Excel?

Het werkt als volgt: 1) Selecteer de cel die straks rood of groen moet kleuren, ik ga er in dit voorbeeld vanuit dat het cel C2 is. 2) Kies bovenin het menu de optie “Opmaak”. 3) Kies nu vervolgens “Voorwaardelijke opmaak…”. 4) Kies bij “Voorwaarde 1” vervolgens “Formule is” uit de dropdown lijst.

Is aantal als groter dan?

Stel dat u een rapport voorbereidt en wilt tellen hoeveel verkoopfacturen groter of kleiner waren dan een bepaalde waarde. Gebruik de functie AANTAL. ALS om getallen te tellen die groter zijn dan of kleiner zijn dan een getal.

Hoe vaak komt een waarde voor in een kolom?

Bijvoorbeeld: Als een bereik, zoals A2:D20, de getalwaarden 5, 6, 7 en 6 bevat, treedt het getal 6 twee keer op. Als een kolom ‘Buchanan’, ‘Dodsworth’, ‘Dodsworth’ en ‘Dodsworth’ bevat, wordt ‘Dodsworth’ drie keer gebruikt.

Hoe werkt de functie subtotaal?

Met de functie SUBTOTAAL worden alle rijen die niet in het resultaat van een filter zijn opgenomen genegeerd, ongeacht welke functie_getal-waarde u gebruikt. De functie SUBTOTAAL is bedoeld voor kolommen met gegevens, of verticale bereiken. Deze functie is niet bedoeld voor rijen met gegevens, of horizontale bereiken.

Hoe bereken je subtotaal?

Subtotalen worden berekend met een samenvattingsfunctie, zoals Som of Gemiddelde, met behulp van de functie SUBTOTAAL. U kunt meer dan één type samenvattingsfunctie voor elke kolom weergeven. Eindtotaal zijn afgeleid van detailgegevens, niet van de waarden in de subtotalen.

Waar onwaar Excel kleur?

Als de waarde “rood” is, geef de waarde X Met andere woorden, we controleren cellen in een bepaalde kolom en geven een vastgestelde waarde terug als de kleur rood is. Het resultaat is WAAR als de waarde rood is en ONWAAR als de waarde anders is dan rood.

Hoe in Excel automatisch kleur geven bij bepaalde waarde?

Een kleur geven bij een bepaalde waarde gaat als volgt:

  1. Ga op een cel staan.
  2. Klik Voorwaardelijke opmaak en kies Markeringsregels voor cellen.
  3. Kies bijvoorbeeld Tussen… en geef waarde op en kleur.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top